Obchodní podmínky

Všeobecné informace

Provozovatelem internetového obchodu www.darecky.cz je společnost  CleverClick s.r.o., se sídlem Perštejn, Školní 188, IČO: 28386230, DIČ: CZ28386230, tel: 776 220 744, e-mail: info@darecky.cz, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. C 137891. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Jakoukoliv reklamaci je potřeba uplatňovat u příslušného dodavatele zboží - kontakty a obchodní podmínky jednotlivých dodavatelů e-shopu www.darecky.cz najdete níže na této stránce.

 

Kontakt na provozovatele e-shopu:

CleverClick s.r.o.

Kontaktní adresa:   

Rámová 4
11000 Praha 1

provozní doba: 9:00 - 15:30 (pracovní dny)

(tato adresa neslouží k vyřizování objednávek ani reklamací - prosíme, použijte kontakty na jednotlivé dodavatele)

 

 


Darečky.cz